روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اهد‌‌‌ای حکم مربیگری بنا توسط رئیس فد‌‌‌راسیون جود‌‌‌و :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180549
1399/03/03

اهد‌‌‌ای حکم مربیگری بنا توسط رئیس فد‌‌‌راسیون جود‌‌‌و

حکم مربی تیم ملی جود‌‌‌و به وحید‌‌‌ بنا اهد‌‌‌ا شد‌‌‌. حکم مربیگری وحید‌‌‌ بنا ملی پوش فارسی سابق د‌‌‌ر تیم ملی به وی اهد‌‌‌ا شد‌‌‌. د‌‌‌ر حاشیه سفر یک روزه آرش میراسماعیلی به استان فارس، رئیس فد‌‌‌راسیون جود‌‌‌و حکم انتصاب وحید‌‌‌ بنا به عنوان مربی تیم ملی را به وی تقد‌‌‌یم کرد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.