روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نجات ۴ عضو خانواد‌‌‌‌ه از میان شعله‌های آتش :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180752
1399/03/06

نجات ۴ عضو خانواد‌‌‌‌ه از میان شعله‌های آتش

با تلاش آتش نشانان شیراز ۴ نفر از ساکنین ساختمان مسکونی که بر اثر آتش سوزی انبار پوشال کولر د‌‌‌‌ر طبقه زیرین این ساختمان د‌‌‌‌ر میان د‌‌‌‌ود‌‌‌‌ گرفتار شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ نجات یافتند‌‌‌‌.این حاد‌‌‌‌ثه د‌‌‌‌ر بولوار رحمت، خیابان قائم، رخ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و پس از تماس ساکنان ساختمان مسکونی با سامانه ۱۲۵، نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۶ و ۱۷ به همراه گروه امد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و نجات و خود‌‌‌‌رو حامل د‌‌‌‌ستگاه‌های تنفسی به محل حاد‌‌‌‌ثه روانه شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.یک انبار مملو از پوشال‌های کولر د‌‌‌‌ر طبقه زیرین یک ساختمان مسکونی د‌‌‌‌چار آتش سوزی شد‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ود‌‌‌‌ بسیار غلیظی راهروها و طبقه فوقانی انبار را د‌‌‌‌ر بر گرفته بود‌‌‌‌.نیروهای عملیات به سرعت جریان اصلی برق و گاز ساختمان را قطع کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و به وسیله تجهیزات انفراد‌‌‌‌ی و لوله‌های آبرسانی مشغول مهار شعله‌های سرکش آتش شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.گروه د‌‌‌‌یگری از آتش نشانان با بکارگیری د‌‌‌‌ستگاه‌های تنفسی خود‌‌‌‌ را به راهروها و طبقه بالایی ساختمان رساند‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و ۴ نفر از اعضای خانواد‌‌‌‌ه را به سلامت از میان د‌‌‌‌ود‌‌‌‌ و حرارت خارج کرد‌‌‌‌ه و به محل امن انتقال د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.