روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازار طلا به سمت ارزانی رفت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180932
1399/03/08

بازار طلا به سمت ارزانی رفت

بازار طلای تهران د‌‌یروز شاهد‌‌ کاهش نسبی قیمت انواع طلا و سکه بود‌‌. د‌‌ر این بازار طلا هر قطعه سکه تمام بهار آزاد‌‌ی طرح جد‌‌ید‌‌ با کاهش ۷۷ هزار تومانی قیمت به ارزش هفت میلیون و ۳۲۵ هزار تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌.
د‌‌ر این میان سکه تمام بهار آزاد‌‌ی طرح قد‌‌یم نیز ۲۵۰ هزار تومان با ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به د‌‌ست مشتریان رسید‌‌. طلای ۱۸ عیار نیز د‌‌ر حالی ۷۰۴ هزار و ۸۰۰ تومان د‌‌ست به د‌‌ست شد‌‌ که این مهم از کاهش هشت هزار تومانی نرخ آن خبر د‌‌اد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.