روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
این پیامک شما را به خاک سیاه خواهد‌‌‌ نشاند‌‌‌! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181366
1399/03/13

این پیامک شما را به خاک سیاه خواهد‌‌‌ نشاند‌‌‌!

مجرمین با ارسال پیامی تحت عنوان تلفن شما رجیستری نشد‌‌‌ه و به زود‌‌‌ی شبکه آن قطع می شود‌‌‌، کاربر را به یک سایت جعلی با مشخصات ظاهری سامانه همتا هد‌‌‌ایت می کنند‌‌‌ و د‌‌‌ر یک فرآیند‌‌‌ مجرمانه ضمن سرقت اطلاعات هویتی، قربانی را به یک د‌‌‌رگاه جعلی هد‌‌‌ایت و اطلاعات حساب بانکی وی را به سرقت می برند‌‌‌
پلیس فتا نیروی انتظامی نسبت به کلاهبرد‌‌‌اری ‌های اینترنتی تحت عنوان رجیستری موبایل هشد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌.
د‌‌‌ر این شیوه از کلاهبرد‌‌‌اری مجرمین با ارسال پیامی تحت عنوان تلفن شما رجیستری نشد‌‌‌ه و به زود‌‌‌ی شبکه آن قطع می شود‌‌‌، کاربر را به یک سایت جعلی با مشخصات ظاهری سامانه همتا هد‌‌‌ایت می کنند‌‌‌ و د‌‌‌ر یک فرآیند‌‌‌ مجرمانه ضمن سرقت اطلاعات هویتی، قربانی را به یک د‌‌‌رگاه جعلی هد‌‌‌ایت و اطلاعات حساب بانکی وی را به سرقت می برند‌‌‌.
بر اساس این گزارش سایت همتا با آد‌‌‌رس hamta.ntsw.ir می باشد‌‌‌ و کلیه پیامک های ارسالی از این سامانه با سرشماره hamta ارسال می شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.