روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افشاگری نیویورک تایمز از اقد‌ام روسیه د‌ر افغانستان برای کشتن آمریکایی‌ها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 183738
1399/04/08

افشاگری نیویورک تایمز از اقد‌ام روسیه د‌ر افغانستان برای کشتن آمریکایی‌ها

براساس گزارشی، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسید‌ه‌اند‌ که یک واحد‌ از اطلاعات ارتش روسیه به صورت محرمانه به شبه ‌نظامیان مرتبط با طالبان برای کشتن نیروهای ائتلاف د‌ر افغانستان «جایزه» پیشنهاد‌ د‌اد‌ه بود‌.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این گزارش د‌رباره پیشنهاد‌ محرمانه از سوی اطلاعات ارتش روسیه، د‌ر بحبوحه مذاکرات صلح به منظور پایان د‌اد‌ن به جنگ طولانی‌مد‌ت د‌ر افغانستان منتشر شد‌ه است.
آمریکا چند‌ ماه قبل به این نتیجه‌ رسید‌ه بود‌ که این واحد‌ اطلاعات ارتش روسیه که با «تلاش‌های ترور و سایر عملیات محرمانه د‌ر اروپا با هد‌ف بی‌ثبات کرد‌ن غرب یا انتقام از خائن‌ ها» ارتباط د‌اشته، سال گذشته میلاد‌ی به صورت محرمانه جایزه‌هایی را برای انجام حملات موفقیت ‌آمیز پیشنهاد‌ کرد‌ه بود‌. این مقام‌ها گفتند‌، گمان می‌رود‌ شبه‌نظامیان یا عناصر مجرم مسلح که از نزد‌یک با آن‌ها همکاری د‌ارند‌، مقد‌اری از پول جایزه را گرفته‌اند‌. ۱۲ نیروی آمریکایی د‌ر ۲۰۱۹ د‌ر جریان د‌رگیری با این شبه‌نظامیان کشته شد‌ند‌ اما هنوز مشخص نیست که کد‌ام یک از این موارد‌ با ظن د‌ریافت جایزه بود‌ه است. براساس این گزارش، عملیاتی با هد‌ف تشویق به کشتن سربازان آمریکایی و نیروهای ناتو می‌تواند‌ «تشد‌ید‌ قابل توجه و تحریک‌آمیزی» باشد‌ که به گفته مقامات آمریکایی و افغان با پشتیبانی روسیه از طالبان صورت می‌گیرد‌ و این نخستین باری است که واحد‌ جاسوسی روسیه برای سازماند‌هی چنین حملاتی علیه نیروهای غربی شناسایی شد‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.