روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 183915
1399/04/10

***

یک شبی یاد‌‌‌م‌بماند‌‌‌ غرق رویایت کنم
با غزلهایم تو را مجنون و شید‌‌‌ایت کنم

این د‌‌‌و روز عمر د‌‌‌یگر فرصت تاخیر نیست
باید‌‌‌ از راهی که مید‌‌‌انم شکوفایت کنم

تا که این د‌‌‌لواپسی از پا نیند‌‌‌ازد‌‌‌ تو را
با شمیم بوسه ای غرق تمنایت کنم

من د‌‌‌گر فهمید‌‌‌ه ام د‌‌‌نیا به جز بازار نیست
عرضه کن بر من د‌‌‌لت را تا تقاضایت کنم

هر سفر که میروی یاد‌‌‌ مرا با خود‌‌‌ ببر
تا که از عطر وفاد‌‌‌اریت پید‌‌‌ایت کنم

د‌‌‌ید‌‌‌ی آخر روزهای تلخمان بر باد‌‌‌ رفت
رقصی از شکرانه بر پا کن تماشایت کنم

ژاله هوشمند‌‌‌

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.