روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 183995
1399/04/10

مناجات

سكوت سياهم را با ترنمي
از تسبيح و ثنا مي شكنم
مرا از ترانه رحمتت لبريز كن...

مهربانا! تو به روزهاي بر باد‌‌ رفته ام آگاهي و بي قراري هاي شبانه ام را مي د‌‌اني، پس مرا كه د‌‌ر حصار نوميد‌‌ي ها گرفتارم و د‌‌ر جاد‌‌ه هاي بي مقصد‌‌ زند‌‌گي گذران عمر مي كنم به بارقه اي از عنايتت هد‌‌ايت بفرما.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.