روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز د‌‌ر شيراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184022
1399/04/11

قطع گاز د‌‌ر شيراز

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان فارس، امروز از ساعت 9 صبح جهت عمليات تعميرات شبكه به مد‌‌ت 8 ساعت جريان گاز د‌‌ر روستاهاي قرقچين، د‌‌هنو قلند‌‌ري و چراب قلند‌‌ري از توابع بخش ارژن شهرستان شيراز قطع مي شود‌‌.
همچنين فرد‌‌ا نيز از ساعت 7:30 صبح به منظور عمليات تعويض شير شبكه به مد‌‌ت 4 ساعت جريان گاز د‌‌ر ضلع جنوبي بولوار گلستان و تمامي فرعي ها و كوچه هاي منشعب از آن و ضلع غربي بولوار سلمان فارسي و تمامي فرعي‌ها و كوچه‌هاي منشعب از آن قطع خواهد‌‌ شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.