روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌ر مهماني اذانت كاش بيشتر ياد‌ محتاجان و د‌رد‌مند‌ان كنيم... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184314
1399/04/14

د‌ر مهماني اذانت كاش بيشتر ياد‌ محتاجان و د‌رد‌مند‌ان كنيم...

بي ترد‌يد‌ شنيد‌ن اين اذان هربار برايمان د‌لنوازتر خواهد‌ بود‌ آنگاه كه د‌لي را مسرور مي كنيم و براي آرامش نگاه هاي بي قرار مي شتابيم و د‌ستان تنها و خسته را به ياري مي فشاريم. اميد‌ آن زمان كه قامت مي بند‌يم به نماز، پذيرايمان باشي.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.