روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
دندان فیل! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184454
1399/04/15

دندان فیل!

روزنامه کیهان در ستون (گفت و شنود)خود نوشت:
گفت: اعتراض گسترده مردم در آمریکا از ضدیت با نژادپرستی عبور کرده و به تغییر نظام سرمایه‌داری تبدیل شده است. گفتم: برخورد وحشیانه پلیس و گارد ویژه ارتش آمریکا با مردم هم آنها را در تصمیم خود برای تغییر رژیم مصمم‌تر کرده است. گفت: شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز که متعلق به پنتاگون و از هواداران ترامپ است شرایط را در طول تاریخ آمریکا بی‌سابقه نامیده و پشت سرهم قول می‌دهد که دموکراسی را رعایت خواهند کرد! ولی مردم می‌گویند دموکراسی آمریکایي از اول هم دیکتاتوری بوده است. گفتم: عتیقه‌فروشی یک عصا را که ادعا می‌کرد از دندان فیل ساخته شده به جهانگردی فروخت. خریدار بعد از چند روز متوجه شد که عصا پلاستیکی است و با عصبانیت به فروشنده گفت؛ تو که می‌گفتی از دندان فیل است! عتیقه‌فروش گفت قربان دندان فیل مصنوعی بوده است!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.