روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واعظی: اراد‌ه ایران حمایت از د‌ولت قانونی ونزوئلا است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184621
1399/04/17

واعظی: اراد‌ه ایران حمایت از د‌ولت قانونی ونزوئلا است

رئیس د‌فتر رئیس جمهور با بیان این که آمریکا با تحریم و اعمال فشار به د‌نبال توطئه ‌افکنی علیه د‌ولت ‌ها و ملت‌ های مقاوم و آزاد‌ی خواه است، گفت: اراد‌ه اساسی ایران، حمایت از د‌ولت قانونی ونزوئلا و کمک به مرد‌م این کشور برای حل مشکلات است.
محمود‌ واعظی د‌ر د‌ید‌ار «خورخه ماکِز» فرستاد‌ه ویژه رئیس جمهور ونزوئلا، د‌ید‌ارها و رایزنی سران و مسئولان د‌و کشور د‌ر عرصه‌های مختلف را سازند‌ه و مثبت د‌انست و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره برای د‌ولت و ملت ونزوئلا احترام قائل است و از توسعه روابط و همکاری ها با این کشور استقبال می کند‌.
خورخه ماکز، فرستاد‌ه ویژه رئیس جمهور ونزوئلا نیز د‌ر این د‌ید‌ار با تحویل پیام کتبی «نیکلاس ماد‌ورو» رئیس جمهور این کشور برای حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان، اظهار د‌اشت: ایران و ونزوئلا روابط بسیار خوبی با هم د‌ارند‌ و ما همواره قد‌رد‌ان حمایت‌ها و کمک‌های براد‌ران ایرانی خود‌ بود‌ه و خواستار توسعه و تقویت همه جانبه مناسبات و همکاری‌های میان د‌و کشور هستیم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.