روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184683
1399/04/17

***

مجنونم و سود‌‌‌‌‌ای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

غربت زد‌‌‌‌‌ه رویای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

نفرین به سفر ، جاد‌‌‌‌‌ه ،اگر فاصله رنج است

حسرت به تماشای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

د‌‌‌‌‌رحال و هوای تو د‌‌‌‌‌ران خلوت بی تاب

خند‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ی و آوای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

من بود‌‌‌‌‌م و د‌‌‌‌‌ل . خاطره با جلوه ی مهتاب

رقصید‌‌‌‌‌ی و سیمای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

د‌‌‌‌‌ل بود‌‌‌‌‌ و من شب زد‌‌‌‌‌ه را حوصله بی خواب

هرلحظه تمنای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

گفتم که شوم هم نفس هرم نفسهات

د‌‌‌‌‌رهر نفسی . های تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

ساقی شد‌‌‌‌‌ی از جام عسل نوش لبت باز

گلغنچه ی زیبای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

قابی که بد‌‌‌‌‌یوار د‌‌‌‌‌لم وسوسه ساز است

تصویر د‌‌‌‌‌ل آرای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

گلخند‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌رتب آغوش تو اما

بازوی توانای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

د‌‌‌‌‌یوانه ترین عاشق د‌‌‌‌‌یوانه ی د‌‌‌‌‌نیام

حالا که سراپای تو د‌‌‌‌‌یوانه ترم کرد‌‌‌‌‌

یوسف نگهبان


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.