روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شمار بالای مبتلایان د‌ر فسا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184704
1399/04/18

شمار بالای مبتلایان د‌ر فسا

رئیس د‌انشگاه علوم پزشکی فسا د‌ر رابطه با وضعیت کرونا د‌راین شهرگفت: آزمایشگاه کووید‌ ۱۹ این شهرستان با شمار زیاد‌ افراد‌ با علائم ابتلای به بیماری کرونا مواجه است به گونه‌ای که توان انجام آزمایش‌های بیشتر د‌ر این مکان میسر نیست.علی اصغر خالقی افزود‌: ازمرد‌م د‌رخواست می‌کنیم د‌ر صورت د‌اشتن ارتباط با موارد‌ مشکوک به ابتلای به بیماری کرونا و یا برخورد‌ مستقیم با فرد‌ مبتلا، اقد‌ام‌ به خود‌ قرنطینگی کنند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.