روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فارس سالانه ۱۰هزار تن گوشت مازاد دارد دولت گوشت ها را بخرد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185184
1399/04/23

فارس سالانه ۱۰هزار تن گوشت مازاد دارد دولت گوشت ها را بخرد

مدیر توسعه و بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى فارس گفت: سالیانه در استان حدود 10 هزار تن گوشت مازاد بر تولید وجود دارد.صمد رنجبر که معتقد است باید این گوشت مازاد توسط دولت با هدف حمایت از دامداران خریداری شود ادامه داد: قیمت گوشت گوسفندى از ابتداى سال تاکنون هیچگونه افزایشى نداشته، بنابراین این محصول به مقدار جزئى گران شده است.به گفته این مسئول سالانه ۶۰ هزار تن گوشت گوسفندی تولید می شود که ۵۰ هزار تن توسط مردم استان مصرف و مابقی مازاد نیاز مردم فارس است. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از خرید گوشت گوسفند بیشتر استقبال مى کنند، افزود: در شرایط فعلى قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند حدود 100 هزار تومان است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.