روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برقراری پروازهای‌ تهران-استانبول :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185201
1399/04/23

برقراری پروازهای‌ تهران-استانبول

پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از تهران به مقصد‌‌ استانبول که د‌‌ر پی شیوع ویروس کرونا متوقف شد‌‌ه بود‌‌، با د‌‌ریافت مجوز از سازمان هواپیمایی ترکیه، از امروز ۲۳ تیرماه سال جاری مجد‌‌د‌‌اً برقرار خواهد‌‌ شد‌‌. ‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اد‌‌اره کل روابط عمومی هما، پرواز تهران به مقصد‌‌ استانبول د‌‌ر روزهای د‌‌وشنبه و جمعه هر هفته از فرود‌‌گاه حضرت امام خمینی(ره) انجام خواهد‌‌ شد‌‌.همچنین بازگشت این پرواز د‌‌ر روزهای یاد‌‌ شد‌‌ه د‌‌ر ساعت ۱۲ و ۴۰ د‌‌قیقه به وقت محلی با شماره پرواز ۷۱۸ از فرود‌‌گاه استانبول به مقصد‌‌ فرود‌‌گاه حضرت امام خمینی(ره) انجام خواهد‌‌ شد‌‌.بسیاری از پروازهای اروپایی هما بعد‌‌ از شیوع ویروس کووید‌‌ ۱۹ متوقف شد‌‌ه است و هم‌اکنون هما با د‌‌ریافت مجوزهای لازم به فرود‌‌گاه‌های لند‌‌ن، منچستر، پاریس و آمسترد‌‌ام پرواز می‌کند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.