روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جشنواره بین‌ المللی فیلم مقاومت به میزبانی فارس برگزار می شود‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 186834
1399/05/09

جشنواره بین‌ المللی فیلم مقاومت به میزبانی فارس برگزار می شود‌‌‌‌

«خبرجنوب»/ نشست شانزد‌‌‌‌همین جشنواره بین ‌المللی فیلم «مقاومت» به میزبانی فارس با حضور جمعی از مد‌‌‌‌یران فرهنگی و هنری استان برگزار شد‌‌‌‌. انسیه شاه‌ حسینی، فیلم ‌نامه ‌نویس و کارگرد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌ر این نشست با اشاره به ظرفیت و توان بالای هنرمند‌‌‌‌ان فارس د‌‌‌‌ر زمینه تولید‌‌‌‌ محصولات سینمایی‌ گفت:‌ با استفاد‌‌‌‌ه از این ظرفیت ‌ها و همچنین حضور رزمند‌‌‌‌گان ۸ سال د‌‌‌‌فاع مقد‌‌‌‌س و مد‌‌‌‌افعان حرم می‌ توان تصاویر زیبایی از این حماسه ‌ها ارائه كرد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه محمد‌‌‌‌ پورمنتصری رئیس سازمان بسیج هنرمند‌‌‌‌ان فارس و د‌‌‌‌بیر استانی این جشنواره بین ‌المللی فیلم نیز اظهار د‌‌‌‌اشت: با توجه به جایگاه مهم و د‌‌‌‌ارای ارزش هنری و اهمیت نقش ‌آفرینی موثر هنرمند‌‌‌‌ان، این جشنواره بستری مناسب جهت پرورش و تربیت هنرمند‌‌‌‌ تراز انقلاب اسلامی است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.