روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
لبيك چهره ديرآشنای مطبوعات فارس به دعوت حق :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 186979
1399/05/11

لبيك چهره ديرآشنای مطبوعات فارس به دعوت حق

پيشكسوت خبرنگاران جنوب كشور و مرد خستگي ناپذير مطبوعات، جان به جان آفرين تسليم كرد و به سوي معبود شتافت.
حاج محمدهادي مصدقي بيش از پنجاه سال عمر خود را به نيكي در مطبوعات طي كرد و همزمان ساليان درازي را در كسوت معلمي مدارس شيراز به شاگردانش، عشق و صداقت و مهر و مهرباني آموخت كه بسياري از آنها اكنون از مديران و فرهيختگان امروز جامعه هستند.
مصدقي در زمان سرپرستي كيهان توسط مرحوم دوستدار به كيهان رفت و در اندك مدتي پركارترين خبرنگار زمان خود در شيراز شد و با انتشار «خبرجنوب»، همكاري اش را با اين روزنامه نيز آغاز و ادامه داد و اين كسوت را تا پايان عمر پربركتش همچنان حفظ كرد.
پيكر پاك زنده ياد مصدقي ديروز تشييع و تدفين شد و به خاطر گسترش ويروس منحوس كرونا، مراسم يادبودش نيز در مسجد دارالرحمه با حضور خانواده و تعداد كمي از بستگانش برگزار گرديد.
همكاران روزنامه «خبرجنوب» در اين سوگ بزرگ، براي آن عزيز سفركرده به ملكوت خدا، آمرزش و براي خانواده و ديگر بازماندگان محترمش، آرامش و شكيبايي آرزومندند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.