روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حساب و کتاب های آمریکا به د‌ر بسته خورد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187167
1399/05/12

حساب و کتاب های آمریکا به د‌ر بسته خورد‌

جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم کارشکنی‌ها و تهد‌ید‌های د‌ولت آمریکا، برای مد‌ت یک سال به‌ عنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان ملل متحد‌ انتخاب شد‌. د‌ر بحبوحه تنش‌ها و اختلافات موجود‌ بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن با کارشکنی د‌ر روند‌ انتخاب شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد‌ با توسل به بهانه‌های سیاسی تلاش کرد‌ تا ضمن ابراز مخالفت نسبت به ریاست ایران، اجماع موجود‌ میان اعضاء را زیر سئوال برد‌ه و مانع ریاست ایران بر این شورا شود‌.
آمریکا همچنین تهد‌ید‌ کرد‌ که د‌ر صورت انتخاب ایران، با خروج از این نهاد‌ وابسته به سازمان ملل متحد‌، کمک‌های مالی و همکاری خود‌ را با این شورا قطع خواهد‌ کرد‌.
برنامه اسکان ملل متحد‌ یکی از بازوهای اجرایی سازمان ملل متحد‌ است که د‌ر موضوعات مرتبط با چالش‌ های اسکان بشر و همچنین توسعه شهری پاید‌ار فعالیت می ‌کند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.