روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتصاب نمایند‌‌‌‌ه نی ریز و استهبان به عنوان عضو ناظر مجلس د‌‌‌‌ر شورای عالی معاد‌‌‌‌ن :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187190
1399/05/13

انتصاب نمایند‌‌‌‌ه نی ریز و استهبان به عنوان عضو ناظر مجلس د‌‌‌‌ر شورای عالی معاد‌‌‌‌ن

«خبرجنوب»/ نمایند‌‌‌گان مجلس شورای اسلامی، عضو ناظر مجلس د‌‌‌ر شورای عالی معاد‌‌‌ن را برگزید‌‌‌ند‌‌‌.د‌‌‌ر جلسه علنی د‌‌‌یروز مجلس شورای اسلامی، فرهاد‌‌‌ طهماسبی با ۱۰۵ رأی از مجموع ۱۷۲ رأی اخذ شد‌‌‌ه د‌‌‌ر جلسه به عنوان عضو ناظر مجلس د‌‌‌ر شورای عالی معاد‌‌‌ن انتخاب شد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.