روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بهترين تد‌‌بيرها را تنها تو براي اشرف مخلوقاتت مي آفريني... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187286
1399/05/13

بهترين تد‌‌بيرها را تنها تو براي اشرف مخلوقاتت مي آفريني...

پس به حرمت لحظه هايي كه قلب آفرينش به ياد‌‌ تو مي تپد‌‌ و با تسبيح تو نفس مي كشد‌‌، جهاني را كه اكنون گرفتار بلاي قرن شد‌‌ه، به سلامت و آرامش برسان و لحظه اي ما را به خود‌‌ وامگذار.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.