روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
میثاقی: من به ظاهر میثاقی ‌ام در باطن فردوسی‌ پورم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187289
1399/05/13

میثاقی: من به ظاهر میثاقی ‌ام در باطن فردوسی‌ پورم

روزنامه شهروند در ستون طنز خود نوشت:
یک مجری به ظاهر حیاتی: در وضعیت به ظاهر اره خبر پخش نکنید یک آگهی به ظاهر بازرگانی: نمیشه جای خبر هم ما رو پخش کنید؟ یک به ظاهر آقامیری: اونم بچه خود ماست. اگه خب پوستش خوب سیاه نشده هم مشکل ماست زیرنویس به ظاهر تلویزیونی: اگه می‌خوابید به ظاهر خود پی ببرید یک رو به ستاره مربع ما ارسال کنید دانشمندان به ظاهر ژاپنی: رنگ پوست از ظاهر افراد مشخص نمیشه زنان: ما اجازه داریم به ظاهر خودمون ...؟ آهان هیچی یک به ظاهر مسئول: به ظاهر کرونا رو شکست دادیم فقط مونده باطنش تورم: ظاهر و باطن من رو که دارید حس میکنید

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.