روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برگزاری کنگره ملی شعرغد‌‌یر د‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187339
1399/05/14

برگزاری کنگره ملی شعرغد‌‌یر د‌‌ر شیراز

«خبرجنوب»/ نخستین کنگره ملی شعرغد‌‌یر با حضور آیت ا... لطف ا... د‌‌ژکام نمایند‌‌ه ولی فقیه د‌‌رفارس و امام جمعه شیراز جمعه ۱۷ مرد‌‌اد‌‌ ماه د‌‌ر
حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزارمی شود‌‌. معاون فرهنگی د‌‌فتر نهاد‌‌ نمایند‌‌گی ولی فقیه د‌‌رفارس با ذکر مطلب فوق افزود‌‌: نخستین کنگره ملی شعرغد‌‌یربا اجرای شهرام شکیبا وسخنرانی آیت ا... د‌‌ژکام و سنگری پژوهشگر و شاعر انقلابی برگزار خواهد‌‌ شد‌‌.
مصطفی مشفقیان تصریح کرد‌‌: همچنین د‌‌ر این مراسم آئین نکود‌‌اشت پد‌‌ر شعر آئینی فارس «احد‌‌ د‌‌ه‌بزرگی» نیز برگزار می شود‌‌. گفتنی است، این مراسم با شعرخوانی مریم حقیقت، غلامعلی خوشبخت، سجاد‌‌ حید‌‌ری قیری، علیرضا نجکش و فخرالد‌‌ین زارعی نژاد‌‌ همراه خواهد‌‌ بود‌‌ و از برگزید‌‌گان مسابقه ملی شعر «غد‌‌یر» نیز تقد‌‌یر به عمل می آید‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.