روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کلیه باغشهرهای خارج از محدوده قانونی در شهرستان شیراز غیرمجازند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187353
1399/05/14

کلیه باغشهرهای خارج از محدوده قانونی در شهرستان شیراز غیرمجازند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از اجرایی شدن تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری در باغشهرهای حریم شهر جدید صدرا خبر داد و گفت: براین اساس اقدامات لازم برای تخریب مصادیق تغییرکاربری، تبصره یک ماده 10(جمع آوری مصالح و ادوات پای کار) تعداد 40مورد باغشهری، به مساحت 40 هزار متر مربع و تبصره دو ماده 10(قلع و قمع ساختمان های در حال ساخت) به تعداد 15 مورد و به مساحت 15 هزار مترمربع انجام شد.
وی با اعلام اینکه اجرای دستورات قضائی مرتبط با تبصره های یک و دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی در پلاک یازده قصر قمشه نیز انجام شده است، ابرازداشت: کلیه مجموعه باغشهرهای خارج از محدوده قانونی شهرها در سطح شهرستان شیراز غیرمجاز می باشد. وی تصریح کرد : در اجرای عملیات اخیر در مجموع مساحت اجرایی تبصره یک و دو ماده 10 تغییر کاربری اراضی حدود 55 هزار مترمربع انجام شده است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.