روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برون گرایی یا درون گرایی؛ کدام بهتر است؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187361
1399/05/14

برون گرایی یا درون گرایی؛ کدام بهتر است؟

یک روان شناس درباره ویژگی‌های افراد درون گرا و برون‌گرا، اظهار داشت: درباره برون گرایی و درون گرایی چند نظریه مختلف رروان شناسی داریم. یکی از این نظریه‌ها نظریه صفت است. این نظریه معتقد است به شکل ساختاری و ژنتیکی عده‌ای از افراد برونگرا و عده‌ای درونگراتر هستند.
مصطفی تبریزی ادامه داد: درون گرایی مطلق یعنی بیماری؛ یعنی شما به درون خودتان رفته ‌اید و ارتباط خود را با دنیای بیرون قطع کرده ‌اید. در مقابل، برون گرایی نیز یعنی تماما در بیرون بسر می‌بریدو درون شما اهمیتی ندارد و برون‌ گرایی مطلق نیز خوب نیست.
وی افزود: اگر ما نظریه صفت را قبول کنیم که به لحاظ ساختاری عده‌ای درون گرا و عده‌ای برون گراتر بوده، هر دو خوب هستند اما درون گرا یک نوع ذائقه‌ هایی دارد و یک نوع زندگی مطلوب را می ‌پسندد و برونگراها نیز یک نوع دیگر؛ در نتیجه نمی‌توان گفت این بد است و آن خوب.
این روان شناس متذکر شد: خاطر نشان کرد: برای نمونه فرد درونگرا را نمی ‌توان برای بازی‌های اجتماعی مانند فوتبال انتخاب کرد و با این همخوانی ندارد؛ بنابراین افراد، می ‌توانند شغل ‌هایی انتخاب کنند که با ویژگی درون و برون گرایی مطابقت دارد. البته هیچ کدام از افراد درون و برونگرا بر دیگری برتری ندارد و هر گروه خواص خود را دارند، اما اگر به هرکدام از دو گروه به مرحله افراط برسند، این تبدیل به بیماری می‌شود.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.