روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مالیات مقطوع صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می ‌شود؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187378
1399/05/14

مالیات مقطوع صاحبان مشاغل چگونه محاسبه می ‌شود؟

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل، بر حسب مالیات قطعی شده ۹۷، مازاد بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال دوازده درصد افزایش خواهد داشت. مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر به صورت مقطوع برای سال ۹۸ تعیین میشود.
۱-مالیات قطعی عملکرد ۹۷ تا سقف ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال صفر درصد
۲- مالیات قطعی شده عملکرد ۹۷ از ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴ در صد
۳- مالیات قطعی شده عملکرد ۹۷ از ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۸ در صد
۴- مالیات قطعی شده ۹۷ مازاد بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال دوازده در صد
بند‌های فوق مربوط به مؤدیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۹۸ بیش از مبلغ مذکور می‌باشد مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوطه می باشند./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.