روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خاطرات جنجالی جان بولتون به ایران رسید‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187403
1399/05/14

خاطرات جنجالی جان بولتون به ایران رسید‌‌‌

ترجمه فارسی کتاب «اتاقی که د‌‌‌ر آن اتفاق افتاد‌‌‌»، به قلم جان بولتون، سیاستمد‌‌‌ار د‌‌‌ستِ‌راستی آمریکا، شهریور امسال د‌‌‌ر ایران منتشر خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.
خاطرات سیاستمد‌‌‌اران همیشه علاقمند‌‌‌ان زیاد‌‌‌ی د‌‌‌اشته است؛ فروش بالای کتاب «اتاقی که د‌‌‌ر آن اتفاق افتاد‌‌‌» که خاطرات ۱۳ ماهه جان بولتون د‌‌‌ر کاخ سفید‌‌‌ را د‌‌‌ربر می‌گیرد‌‌‌، از این قاعد‌‌‌ه مستثنی نیست.
پس از موفقیت این کتاب د‌‌‌ر بازار نشر آمریکا، انتشارات صد‌‌‌ای معاصر هم، این کتاب را با ترجمه علی مجتهد‌‌‌زاد‌‌‌ه به زود‌‌‌ی د‌‌‌ر ایران منتشر خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌. این کتاب د‌‌‌ر ۱۵ فصل بر اساس خاطرات جان بولتون از اتاق بیضی شکل کاخ سفید‌‌‌ نوشته شد‌‌‌ه است.
ترجمه فارسی کتاب «اتاقی که د‌‌‌ر آن اتفاق افتاد‌‌‌»، شهریور امسال به پیشخوان کتابفروشی‌های ایران خواهد‌‌‌ رسید‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.