روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
دکترلیلا نورافشان معاون جوانان و امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان فارس شد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187792
1399/05/20

دکترلیلا نورافشان معاون جوانان و امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان فارس شد

طی حکمی از سوی مدیر کل ، لیلا نورافشان به سمت معاون جوانان و امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان فارس منصوب شد.در حکم عباس حاجی زاده مدیر کل ورزش و جوانان فارس آمده است :نظر به تعهد و تخصص ارزشمند سرکار عالی و موجب این ابلاغ به عنوان معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس تعیین میگردید.انتظار دارم با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در استان تلاش و تعامل سازنده با صاحب نظران عرصه فرهنگی و جوانان در سیاست و تحقق اهداف تدبیر و امید و برنامه‌های وزارتخانه نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی و معمول دارید.
1. اهتمام در رسیدگی جدی به امور جوانان هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تشکیل ستاد ساماندهی امور فرهنگی و جوانان 2. برنامه ریزی نظارت با هماهنگی دستگاه مرتبط با امور فرهنگی و جوانان در سطح استان به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های حوزه جوانان 3. شناسایی ، نظارت و رعایت و تقویت تشکل‌های جوانان در سطح استان 4. قانون مداری اجرای متقن قوانین و مقررات و شفاف سازی در ساختار نظام مالی و اداری در حوزه مرتبط 5. سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه - امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات و ایجاد بستر مناسب در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.گفتنی است لیلا نورافشان معاون جدید جوانان و امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان فارس دارای مدرک دکترای فلسفه تعلیم و تربیت می باشد و در سوابق اجرای وی تصدی معاونت آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان ، رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش فارس دیده می شود .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.