روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز تست انسانی واکسن کرونا از دو هفته دیگر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187813
1399/05/20

آغاز تست انسانی واکسن کرونا از دو هفته دیگر

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعلام کرد که تست انسانی واکسن کرونا ظرف دو هفته آینده آغاز می شود .محمد مخبر گفت: از سه مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده است و با در نظر گرفتن پروتکل ‌ها و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت طی یک الی دو هفته آینده تست انسانی آن شروع خواهد شد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.