روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده، خوزستان را از دیگر بودجه‌ها بی نیاز می کند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187860
1399/05/21

پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده، خوزستان را از دیگر بودجه‌ها بی نیاز می کند

رییس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده، خوزستان را از دیگر بودجه ها بی نیاز می کند.
سید کریم حسینی با بیان اینکه وزارت نفت حق آلایندگی و ارزش افزوده خوزستان را پرداخت نمی‌کند افزود: حق آلایندگی و ارزش افزوده مطالبه ما ازحوزه نفت است که درموقعیت‌های مختلف در رابطه با آن صحبت شده است.
وی افزود : بهانه هایی از جمله نداشتن فروش نفت، تحریم یا صادرات نفت استخراج شده باید با سند و مدرک لازم تعیین تکلیف شوند زیرا این سهم حق آلایندگی خوزستان است و جزییات چگونگی پرداخت حق آلایندگی و ارزش افزوده باید از سوی نفتی ها برای خوزستان تعیین تکلیف شود .
حسینی با اشاره به لزوم رفع مشکلات خوزستان به ویژه کلانشهر اهواز گفت : بودجه عادی، عقب‌افتادگی‌های عمرانی این استان را جبران نمی کند؛ ما نیز در حال پیگیری مسئله حق آلایندگی و ارزش افزوده هستیم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.