روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مدارس غیر انتفاعی نمونه بارز بی عدالتی آموزشی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187937
1399/05/21

مدارس غیر انتفاعی نمونه بارز بی عدالتی آموزشی است

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که مدارس غیر انتفاعی نمونه بارز بی عدالتی آموزشی است، گفت: مجلس به دنبال برچیده شدن بساط کنکور است.
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی گفت: در چند سال گذشته عدالت آموزشی به خوبی رعایت نشده و در این حوزه شاهد تعارض منافع هستیم.
وی با تاکید بر این که نمونه بارز عدم رعایت عدالت آموزشی وجود مدارس غیر انتفاعی است، افزود: یک نمونه دیگری که در حوزه آموزش تعارض منافع ایجاد کرده است بحث کنکور است، خانواده هایی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند فرزندان خود را به کلاس‌های کنکور می فرستند و درصد قبولی
دانش آموزان را بالا می ‌برند اما دانش آموزانی هستند در مناطق محروم که از این گونه امکانات بی بهره هستند.
نماینده همدان در مجلس با بیان این که در کمیسیون آموزش به دنبال برچیده شدن بساط کنکور در سال های آینده هستیم، اضافه کرد: کمیته‌های کمیسیون ماموریت یافتند تا گزارشی درباره مواردی که در آن ها عدالت آموزشی رعایت نمی شوند و تعارض منافع ایجاد کردند به کمیسیون ارائه کنند تا درباره آن ها
تصمیم گیری شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که طرحی نیز از سوی نمایندگان برای ممنوعیت گرفتن دانشجو از سوی دانشگاه های غیر دولتی تدوین شده و در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به این که امروز کرسی های دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد و پیام نور خالی است لزومی ندارد تا دانشگاه غیر انتفاعی تجاری راه بیندازیم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.