روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ابر بدهکاران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188076
1399/05/23

ابر بدهکاران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌ های مالیاتی تهران، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده با همکاری نمایندگان دادستان وصول شد.غلامحسین اسماعیلی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای وصول بدهی از بدهکاران مالیاتی و بانکی بیان کرد: وضعیت فعلی کشور و وضعیت اقتصادی ما ایجاب می‌ کند که ما یقه بدهکاران بزرگ بانکی و یقه بدهکاران عمده مالیاتی را بگیریم و حقوق متعلق به مردم و جامعه را استیفا کنیم. وی اضافه کرد: با نیابت ‌هایی که برای برخی از بدهکاران به سایر استان‌ ها داده شده بود، حدود شش هزار میلیارد تومان هم در سایر استان ‌ها وصولی داشتیم و در مجموع بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول و به سازمان امور مالیاتی تقدیم شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: علاوه بر این ‌ها از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور رقم درشتی از مالیات‌ ها بالغ بر هزار میلیارد تومان وصول شده و از ناحیه اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک نیز ارقام درشتی وصول شده که به همین مثال‌ ها بسنده می ‌کنم.
اسماعیلی گفت: اخیرا و در هفته گذشته در مورد یکی از بدهکاران عمده بانکی مربوط به گروه فرزان راد ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن با پیگیری واحدهای قضایی تسویه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان بدهی این واحد به بانک رفاه در حال تسویه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.