روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سوت ‌زنی و زيرآب ‌زنی، اخلاقی و غیر اخلاقی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188077
1399/05/23

سوت ‌زنی و زيرآب ‌زنی، اخلاقی و غیر اخلاقی

اصطلاح «سوت زنی» برگرفته از رفتار پليس‌ هاي گشتي انگلستان است كه در هنگام مشاهده جرم براي اطلاع ديگر افسران پليس از مكان وقوع جرم سوت مي ‌زدند. امروزه نيز اين اصطلاح عليه مفاسد اقتصادي، دولتي، سياسي و ... به كار برده مي‌ شود و سبب افزايش كارايي و كارآمدي و تحقق اهداف مي ‌گردد.از آن جايي که سوت زني و گزارش فساد سبب مي‌ شود از فسادهاي مالي از قبيل اختلاس جلوگيري شود، اين رفتار اخلاق مدار مي ‌تواند موانع و يا معضلات افزايش بهره‌ وري و كارايي را از بين ببرد و سبب افزايش چشمگير اين دو عامل مهم گردد.
يكي از اساسي ‌ترين مسائل براي رواج اين فعاليت اخلاقي و مؤثر محافظت از سوت زنان است. سوت زني در جهان در 176 كشور فعال بوده است. براي رواج هرچه بيشتر اين رفتار اخلاقي مي ‌بايست در كشورها قوانين مستحكمي براي حفاظت از جان، مال و موقعيت شغلي سوت زنان تدوين گردد، به عنوان مثال در ايالات متحده آمريكا قانوني تحت عنوان «اصلاح وال استريت و حفاظت از مصرف كننده» در سال 2010 به تصويب رسيد كه طبق آن مشوق ها و محافظت ‌هايي براي سوت زنان در حوزه اوراق بهادار آمريكا تدوين گرديد. در انگلستان نيز قانوني با عنوان «قانون افشاي نفع عمومي» در سال 1998 تصويب شد كه طي آن چارچوبي قانوني براي محافظت از سوت زنان فراهم گرديد. در ايران نيز طي سال‌ هاي اخير مبحث سوت زني در مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديده است و مجلس يازدهم نيز قصد تصويب قانوني براي حمايت و تشويق از سوت زني را دارد اما متاسفانه امروزه ايران در رتبه 130 از 176 كشور قرار دارد كه بيانگر اين نكته است كه مي ‌بايست تدابير ويژه و مؤثري براي تسهيل و رواج هرچه بيشتر اين امر مهم در كشور تدوين و اجرا گردد.
به كاربردن تركيب زير آب زني به كمتر از يك قرن گذشته بر مي‌گردد، زماني كه مردم براي برطرف كردن نياز به آب آشاميدني، آب هاي تميز و زلال را در حوض‌هايي كه زيرآبي را در انتها براي تخليه آلودگي‌ها دارا بود، نگهداري و ذخيره مي ‌كردند. در اين دوران يكي از روش‌ هاي رايج براي ضربه و انتقام از دشمنان برداشتن زيرآب حوض آن ها بود تا تمام آب زلال و ذخيره شده آن ها هدر رود. با توجه به تاريخچه اين واژه درك خواهيم كرد كه مفهوم و هدف اين واژه طي ساليان هيچ گونه تغييري نكرده است.
زيرآب زني غالبا دلايلي شخصي، مالي و ... دارد و ماهيتي غيراخلاقي، البته گاهي ممكن است اين رفتار سبب حذف و يا سلب قدرت از شخص مفسد گردد كه در اين صورت بسيار به سوت زني نزديك مي‌گردد اما اين هدف، هدف اصلي اين رفتار نيست. به طور كلي مي‌توان گفت عدم توانايي و كارآمدي مديريت موقعيت‌ هاي متفاوت و رقابت سازنده با ديگران سبب وقوع اين پديده غير اخلاقي شده است.با توجه به نکات بیان شده می ‌توان گفت که تفاوت اصلی این دو رفتار هدف و نتیجه است. در زیرآب زنی هدف تنها تسویه حساب با دشمن است و در اکثر مواقع نتیجه مطلوبی که سبب بهبود گردد را ندارد و گاهاً نیز سبب صدمه به نیز می‌ شود اما در سوت زنی شخص یا اشخاص برای جلوگیری از صدمه دیدن و با هدف ترویج اخلاق مداری در اقدام به گزارش دهی فساد می ‌کنند و سبب بهبود عملکرد و کارایی می‌ گردند.
امیرطه یزدی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.