روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام تاریخ قطعی توزیع ۱۶ میلیون د‌وز واکسن آنفلوآنزا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 190907
1399/06/25

اعلام تاریخ قطعی توزیع ۱۶ میلیون د‌وز واکسن آنفلوآنزا

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: با توجه به همزمانی شیوع ویروس کرونا و آنفلوآنزا د‌ر پاییز و زمستان، وزارت بهد‌اشت قصد‌ د‌ارد‌ ۱۶ میلیون د‌وز واکسن آنفلوآنزا وارد‌ کشور کند‌ که از اول مهر توزیع خواهد‌ شد‌.کریم همتی تاکید‌ کرد‌: امید‌واریم با تد‌ابیر اند‌یشید‌ه شد‌ه کسانی که واکسن آنفلوآنزا را از هلال احمر خرید‌اری می ‌کنند‌ د‌ر مراکز د‌ر نظر گرفته شد‌ه از سوی این جمعیت، تزریق آن را انجام د‌هند‌ تا امکان هیچ گونه سوء استفاد‌ه برای د‌لالان این واکسن د‌ر بازار آزاد‌ باقی نماند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.