روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایجاد زنجیره تولید، کلید گشایش مشکلات بخش کشاورزی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191066
1399/06/26

ایجاد زنجیره تولید، کلید گشایش مشکلات بخش کشاورزی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس نیز در افتتاحیه همایش رویکردهای بخش کشاورزی فارس با اشاره به این که این استان تولید کننده بالغ بر 10 درصد محصولات کشاورزی کشور است، گفت: با توجه به اینکه حجم زیادی از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می شود ضرورت دارد با به کارگیری روش های نوین آبیاری و استفاده از کشت های جایگزین، مصرف آب را کاهش و ارزش افزوده در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.ظفر افشون همچنین خواستار واگذاری اراضی قابل واگذاری به جوانان با هدف ایجاد اشتغال شده و تصریح کرد: دراین زمینه باید از فرصت های قانونی بهره ببریم و با واگذاری اراضی زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان را فراهم کنیم.وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات سال های گذشته برای شروع سال زراعی جدید گفت: ما باید به زنجیره های تولید به عنوان یکی از اولویت های مهم توجه کنیم و مشکلات و چالش های پیش روی تشکیل این زنجیره ها را برطرف نماییم چرا که این زنجیره ها می توانند کلید گشایش مشکلات بخش کشاورزی باشند.معاون استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به انحصار نهاده های کشاورزی در دست گروهی خاص انتقاد کرد و گفت: این مشکل با ایجاد زنجیره های تولید رفع می شود.افشون از دیگر تبعات عدم شکل گیری زنجیره ها را پرداخت نشدن مطالبات دامداران عنوان کرد و گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات دامداران به موقع پرداخت نشده وریشه آن به نبود زنجیره تولید منسجم برمی گردد. وی در پایان خواستار رفع مشکلات بخش توزیع و صادرات محصولات کشاورزی شد و تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری دیگر دستگاه های متولی باید با تدوین یک برنامه بلند مدت کاستی ها را برطرف نمایند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.