روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وقتی شعر از ادبیات مان حذف می ‌شود... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191177
1399/06/27

وقتی شعر از ادبیات مان حذف می ‌شود...

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار، شاعر ایرانی، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی، نامیده شده است.
در فرهنگ ما، زندگی با شعر آغاز و با شعر بدرقه می‌شود. کودک در گاهواره، لالایی می‌شنود و از همان آغاز به شعر اُنس می‌گیرد و پس از مرگ نیز، آرایه مزارش، شعری است که برایش می‌سرایند و چه بسا خود او پیش از مرگ برای خویش شعری سروده باشد.
این آمیختگی ما با شعر و تأثیری که بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما می‌گذارد، ضرورت پرداختن به آن و پاسداری از حریم این عنصر اعجاز آفرین را بیشتر روشن می‌سازد.
در قرون مختلف و با حضور شاعران بزرگی همچون حافظ، سعدی، ملاصدرای شیرازی، بیژن سمندر بنیان‌گذار سرودن شعر به گویش شیرازی، شوریده شیرازی، قاآنی شیرازی، مهدی حمیدی شیرازی، وصال شیرازی، فرصت شیرازی، فقیر شیرازی، توحید شیرازی، مؤید فی‌الدین شیرازی، محمدجعفر ادیب شیرازی شاعر و از پیشگامان مطبوعات در ایران، زندخت شیرازی، عرفی شیرازی، همای شیرازی، محمدعلی شیرازی، مانی شیرازی، عبدی بیگ شیرازی، مظفر شیرازی، وجیه‌الدین لسانی شیرازی، بابا فغانی شیرازی، بیدل شیرازی، حیدر شیرازی، ابوالقاسم انجوی شیرازی و... فارس گذشته‌اش را در شعر فارسی غنی کرده است و در این راستا آثار فاخری را از خود به جای گذاشته و سبب شده تا شعر و ادب با فارس و شیراز عجین گردد اما مسئله‌ای که این روزها بسیار باید بر روی آن کار شود پرورش شاعران جوان و حمایت از اشعار مختلف در سبک‌های گوناگون است.
دومین نقدی که در این روز می‌توان به مردم روا دانست دوری آنان از شعر و شاعری است.
وقتی در میان مردمان شهر می‌گردیم بسیاری حتی نمی‌توانند یک شعر را تا آخر درست و بدون ایراد بخوانند و این نشان می‌دهد که ما از فرهنگ غنی خود روز به روز دور شده‌ایم!
در روزی که به نام شعر و ادب فارسی نام‌گذاری شده شاید بد نباشد کمی نسبت به زبان مادریمان که اینگونه با ادبیات دیگر کشورها آمیخته شده و اصالتش روز به روز زیر سئوال می‌رود، تفکری و تعمقی کنیم...

« محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جلالی/«خبرجنوب


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.