روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جنجا ل استخوان‌های یک انسان در خیابان‌های شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191339
1399/06/29

جنجا ل استخوان‌های یک انسان در خیابان‌های شیراز

تحقیقات پلیس برای کشف راز استخوان‌های یک مرد در گوشه و کنار شیراز آغاز شده است.به گزارش «خبرجنوب» صبح روز چهارشنبه بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی شیراز با تماس تلفنی مأموران کلانتری ‌از کشف قطعه هایی از بدن یک انسان در کوله پشتی با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره ‌پلیس‌آگاهی راهی محل شد. تیم جنایی با یک کوله پشتی که استخوان های بدن انسانی در آن بود روبه ‌رو شد که سر در بدن نداشت و حکایت از آن داشت در مکان دیگری به قتل رسیده و عاملان آن پس از مثله‌ کردن جسد آن را در این کوله پشتی رها کرده ‌اند.به دستور بازپرس پرونده این استخوان ها به پزشکی قانونی انتقال یافت. در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه داشت ماموران با خبر شدند که استخوان یک مرد در یکی از خیابان های دیگر شیراز رها شده از این رو به محل رفته و استخوان های دیگری را مشاهده کردند. در نهایت این استخوان ها نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت. بررسی های اولیه ماموران حکایت از این دارد که تمامی استخوان‌های کشف شده مربوط به یک نفر است که توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده و سپس در خیابان های مختلف رها شده است. ماموران پلیس در بررسی های اولیه احتمال دادند که این استخوان ها مربوط به مردی حدودا 40 ساله است. گفتنی است در حال حاضر تحقیقات پیرامون زوایای پنهان این ماجرا ادامه دارد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.