روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برگزاری مسابقات مجازی کبدی نردبان چابکی دختران فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191363
1399/06/29

برگزاری مسابقات مجازی کبدی نردبان چابکی دختران فارس

نفرات برتر مسابقات مجازی کبدی نردبان چابکی فارس معرفی شدند. به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» یک دوره مسابقه آنلاین نردبان چابکی ویژه کبدی کاران دخترسراسرفارس زیر نظر هیات کبدی استان برگزار شد. به گزارش خبرنگارما در این دوره 45 نفر از ورزشکاران از سراسر استان شرکت کردند و در پایان ده نفر برتر معرفی شدند.بنا بر این گزارش ده نفر برتر مسابقات آنلاین نردبان چابکی ویژه کبدی کاران دختر سراسر فارس لیلا خالد خدادادی ازفسا، زهرا روحبخش از شیراز، فاطمه‌سادات مظلومی از شیراز، یاسمن فکوراز فسا، سحر حیدرزاده ازسروستان، فاطمه صفاجو از نیریز، نوریه فضلی از شیراز، غزال شبانکار ازشیراز، فاطمه طهماسبی از سروستان و زهرا محمد پور از فسا بودند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.