روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سهم ۲۵ درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191433
1399/06/30

سهم ۲۵ درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال کشف کرده است، گفت: این عدد معادل ۲۵ درصد اکتشافات نفت و گاز جهان در سال ۲۰۱۹ است.
صالح هندی با اشاره به اینکه تمام شرکت های بزرگ اکتشاف و تولید در جهان در سال ۲۰۱۹، بودجه خود را کاهش دادند، بیان کرد: موسسه مکنزی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ چاه انحرافی حفر شده که ۲۲۰ میدان و مخزن جدید را به دنبال داشته است.
وی تاکید کرد: حدود ۲۱ میلیارد بشکه معادل نفت خام قابل استحصال کشف شده، این موسسه کشفیات گاز را نیز تبدیل به نفت کرده و نفت درجا را محاسبه نکرده است. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: در سال۲۰۱۹ دو برابر سال ۲۰۱۸ ذخایر کشف شده و این عدد در ۵ سال گذشته بی نظیر است. البته بیشتر اکتشافات به سمت گاز رفته و مجموعا ۷۵ درصد کشفیات مربوط به گاز است. هندی با بیان اینکه ۲۰ کشف بزرگ معادل ۷۵ درصد اکتشافات است، افزود: سهم ایران از این ۲۰ اکتشاف بزرگ، اکتشاف اول و سوم است. ایران در سال ۲.۱۹ میدان ارم را با ۲.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و ۱۳ درصد از کل نفت کشف شده رتبه اول و میدان نام اوران با ۲.۲ نفت رتبه سوم این رتبه را به دست اورد.وی تاکید کرد: ایران در یک رقابت نابرابر است و در این شرایط تحریم موفق شدیم بزرگترین کشف ۲۰۱۹ را از آن جمهوری اسلامی کنیم تا انجا که ۲۴ درصد از اکتشافات ۲۰۱۹ با کشف ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال مربوط به ایران است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: رتبه دوم مربوط به گاز پروم روسیه با ۳.۱۸ میلیارد بشکه، رتبه سوم مربوط به بریتیش پترولیوم با ۱.۴ میلیارد بشکه، رتبه چهارم مربوط به اکسون موبیل با ۰.۹ میلیارد کشف و رتبه پنجم نفت فلات قاره چین معادل ۰.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال است و ایران بین ۵ کشور اول رتبه اول را کسب کرده است. هندی با بیان اینکه امیدواریم این منابع تبدیل به ثروت شوند و به عنوان هزینه مصرف نشوند و مردم نیز با مصرف بهینه بتوانند اقتصار مبتنی بر نفت و غیر متکی بر نفت را ایجاد کنیم، گفت: با توجه به اکتشافات انجام شده حفظ این رتبه دور از دسترس نیست. وی افزود: از ۲۰ کشف بزرگ زیر ۵۰۰ میلیون بشکه نفت را گزارش کردند و این در حالی است که ما این رقم را جزو کشف گزارش نمی کنیم.به گفته هندی در سال گذشته ۱۸ هزار متر حفاری داشتیم که ۴ چاه تکمیل شده که ۲ چاه مربوط به همین اکتشافات است. در سال ۹۹ فعالیت‌ها گسترده تر خواهد بود و در سال آخر برنامه هستیم. امسال ۶ چاه نهایی خواهد شد، حفاری ۸ چاه نیز آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: اکتشاف به مناطق جدید ورود کرده و دو چاه در این مناطق حفاری خواهد شد. یک چاه در گرگان برای کشف گاز و یکی در مغان به دنبال نفت حفر می شود. هندی پیام این اکتشافات را زنده بودن صنعت نفت ایران و عدم تسلیم شدن ایران در زیر فشارهای تحریم دانست. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود: میدان ارم در برنامه توسعه قرار گرفته و گاز ان میدان نیز شیرین است و نیاز به پالایش ندارد. لایه نفتی
نام آوران نیز در ذیل میادینی مانند آب تیمور، سپهر و جفیر به توسعه می رسد. هندی افزود: در سال ۹۷ مجوز واگذاری بلوک های اکتشافی اخذ شد، روز بعد از ان خروج امریکا از برجام اتفاق افتاد و اکنون هیچ بلوک اکتشافی با شرکت های خارجی نداریم.وی با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز در ایران بی نظیر است، افزود: ایران در بهمن سال ۹۸ در یک روز به اندازه کل مصرف اروپا گاز مصرف کرد. باید خودمان را آماده کنیم هر زمان گشایشی حاصل شد آن زمان منابعی داشته باشیم که به کشور کمک کنیم. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه نفت و گاز را امروز کشف نمی کنیم تا فردا سر سفره مردم باشد، گفت: این یک شعار عوام فریبانه بود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.