روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191616
1399/06/31

***

پا به پای سایه های سرکشم
کفش‌هایی ست که
هرگاه نفهمیدم کجای زمین ایستاده ام
بار تنهایی ام را یدک کشید و با من ایستاد
با من زمین خورد
با من به خانه برگشت
و با من به خانه بر نگشت
به کفش‌های وفادارم
بیشتر مدیونم
تا سایه های بالا سری ام

آرزوجمالی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.