روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جزئیات تازه از جنایت در اعماق چاه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191634
1399/07/01

جزئیات تازه از جنایت در اعماق چاه

دختر جوانی که متهم به قتل عمدی پسر موردعلاقه اش است صحنه جنایت را بازسازی کرد.
به گزارش «خبرجنوب»، دختر جوان چند روز پس از مرگ مشکوک پسر موردعلاقه‌اش لب به اعتراف گشود و به قتل او اقرار کرد. او برای رهایی از دست پسر موردعلاقه اش دست به این جنایت زد و آن طور که خودش می گوید برای دفاع از خوددست به این جنایت زده است. ظاهرا درگیری این دو آغازی شد برای پایانی خونین. دختر جوان در اعترافاتش به بازپرس جنایی گفت روز جنایت در یک لحظه کنترل خود را از دست داده و او را هل دادم و داخل چاه افتاد. چندروز قبل بودکه مأموران یکی از کلانتری های جهرم در جریان گم شدن پسر جوانی قرار گرفتند. خانواده این پسر جوان با مراجعه به کلانتری مدعی شدن که فرزندشان چندروز قبل از خانه خارج شده و تاکنون برنگشته است.
پرونده قضایی مطرح شده از مفقودی پسرجوان حکایت داشت اما این که علت چه بودنیاز به بررسی داشت. خانواده این پسر جوان مدعی شدندکه وی چندروز قبل برای تفریح از خانه خارج شده است. با اعلام این شکایت رسیدگی به آن در دستور کار ماموران قرار گرفت و آنها توانستندسرنخ‌هایی ازاین ماجرا را به دست آوردند. در ابتدا ماموران باخبر شدندکه این جوان با دختری ارتباط داشته و به هم علاقه‌مندبوده‌اند از این رو احتمال دادندکه وی از این ماجرا اطلاع داشته است. به همین دلیل تحقیقات روی این موضوع متمرکز شد.با ردیابی‌های انجام شده ماموران پی بردندکه ساعتی قبل از کارت مفقودی پول برداشت شده است بر همین اساس برای بررسی مسئله واردعمل شده و دریافتندکه یک دختر جوان از این حساب برداشت کرده است با تحقیقات فاش شدکه آن دختر کسی نیست به جز دختری که با مفقودی ارتباط داشته است. از این رو احتمال دادندکه این دختر 20 ساله از سرنوشت پسر جوان اطلاع دارددر نهایت با جمع آوری دلایل و مدارکی وی را بازداشت و برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل کردند. وی در ابتدا سکوت کرداما در ادامه که راهی برای فرار وجودنداشت به قتل اعتراف کردو مدعی شدبرای دفاع از خودش دست به این جنایت زده است. وی در تشریح ماجرا گفت: روز حادثه با او برای تفریح از جهرم به یکی از باغات جویم رفته بودیم. ساعت‌های اولیه همه چیز خوب بود اما چندساعت بعد بر سر موضوعی با هم درگیر شدیم. من او را هل دادم و ناگهان داخل چاه افتاد. قصدقتل نداشتم.دختر جوان ادامه داد: وقتی بالای سرش رسیدم او جان باخته بودمن هم از ترس کارت عابربانکش را برداشته و متواری شدم.
قصدقتل نداشتم فقط برای دفاع از خودم او را هل دادم که همین باعث مرگش شد. این دختر جوان در تمامی مراحل تحقیقات به قتل اعتراف کرد.بدین ترتیب برای وی قرار بازداشت موقت صادر شد. در ادامه دختر جوان صحنه جنایت را بازسازی کرد و مدعی شد در یک لحظه و ناگهانی این کار را انجام داده
است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.