روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زن سوم سر همسرش را برید :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191640
1399/07/01

زن سوم سر همسرش را برید

مرد افغانی توسط زن سوم خود سر بریده شد. این مرد که سه زن داشته پس از درگیری با یکی از آن ها مورد حمله قرار می گیرد و سلاخی می شود.
افسر پرونده در خصوص این جنایت عنوان کرد که متهم پس از بریدن سر شوهرش پا به فرار گذاشته و تاکنون از او سرنخی به دست نیامده است و دو همسر مقتول با تماس با اداره پلیس این جنایت را گزارش دادند و درخواست کمک کردند. انگیزه همسر سوم مقتول هنوز مشخص نیست اما تحقیقات ادامه دارد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.