روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع آب در شيراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191651
1399/07/01

قطع آب در شيراز

به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا شيراز، به علت تعميرات از ساعت 9 تا 16 فردا، ساكنين شهرك گلستان بولوار پيام نور، كوي يادگاران ماندگار، كوي استانداري، كوي ارتش، دانشگاه پيام نور، شهرك پيام مخابرات و فرعي هاي منشعب از آن محدوده با قطع و يا افت فشار آب روبه رو خواهند شد./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.