روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
راه اندازي كارگاه هاي صنايع دستي در اقليد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191652
1399/07/01

راه اندازي كارگاه هاي صنايع دستي در اقليد

مسئول میراث ‌فرهنگی اقلید با اشاره به صدور مجوز راه اندازی ۳ کارگاه صنایع ‌دستی در این شهرستان گفت: این مجوز‌ها برای راه اندازی دو کارگاه چرم‌دوزی در شهر سده و یک کارگاه گلیم‌بافی در شهر اقلید است. قلندری افزود: با صدور این مجوزها، ظرفیت ‌های جدید تولید، اشتغال و توسعه صنایع ‌دستی ایجاد می‌ شود. افرادی که مجوز پروانه تولید انفرادی دریافت می‌ کنند نیز به شکل مستمر و مداوم در رشته مورد تقاضای خود فعالیت و تولید خواهند داشت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.