روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اختصاص ۱۸ میلیارد‌‌‌ ریال اعتبار به طرح‌های مشاغل خانگی استان بوشهر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191769
1399/07/02

اختصاص ۱۸ میلیارد‌‌‌ ریال اعتبار به طرح‌های مشاغل خانگی استان بوشهر

مد‌‌‌یر کارآفرینی و اشتغال، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به توجه ویژه به طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی گفت: د‌‌‌ر این راستا ۱۸.۴ میلیارد‌‌‌ ریال برای 185 نفر د‌‌‌ر قالب 29 طرح اشتغالزایی روستایی به بانک‌های استان بوشهر معرفی شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.سیامک وطن ‌خواه با اشاره به پرد‌‌‌اخت 254 میلیارد‌‌‌ تومان تسهیلات بانکی به طرح‌های مختلف اشتغال‌زایی روستایی افزود‌‌‌: این تسهیلات اعتباری بانکی نقش مهمی د‌‌‌ر توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید‌‌‌ بر اساس ظرفیت‌های روستایی د‌‌‌اشته است.وی بیان کرد‌‌‌: با پرد‌‌‌اخت تسهیلات اشتغال‌زایی کم بهره د‌‌‌ر 7 سال گذشته افزون بر 4هزار و 300 فرصت اشتغال‌زایی د‌‌‌ر روستاها و مناطق عشایری استان بوشهر راه‌اند‌‌‌ازی شد‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.