روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
من ماشه کشیدم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191964
1399/07/03

من ماشه کشیدم

دولت ترامپ بالاخره با اتکا به قدرت جهانی خود از یک طرف و بی اعتنایی به قانون و نظم جهانی از طرفی دیگر مکانسیم ماشه را که در برجام آمده بود علیه ایران فعال کرد. پرسش آغازینی که مطرح است اینکه چرا آمریکا می تواند حتی در متشنج‌ترین و نازل ترین وضعیت سیاسی و تاریخی خود و بدون همراهی غرب وشرق ماشه را بکشد و یک روز چند صد تومان ارزش دلار را در کشورمان بالا و پایین کند اما حقیقت آن است که سال‌ها قبل از ترامپ، ماشه را من کشیدم.
ماشه را من کشیدم وقتی دیدم دولت، بی حساب و کتاب در حال توزیع میلیاردها میلیارد، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه نیازهای ضروری کشور است، تا توانستم دلار اندوخته کردم، خیانت کردم و بلافاصله تهیه نیازهای ضروری خود را با آن برنامه ریزی کردم.
ماشه را من کشیدم وقتی که با درخواستم میلیاردها میلیارد تومان برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای صدا وسیما موافقت شد و من به جای تولید برنامه های ملی، به میل ومنافع گروهی خاص غش کردم و مخاطب گریزی حاصل آن شد به گونه ای که هر رسانه ای دیگر حتی همین شبکه های اجتماعی واتساپ وتلگرام که با کمترین بودجه شرکت های کوچک خصوصی اداره می شود تعداد مخاطبان خود را به رخ ما کشیدند واکنون فیلترینگ یک چالش اساسی شده است.
ماشه را من کشیدم وقتی معاون دستگاه حساس قضایی بودم و به جای رسیدگی به دادخواهی مردم ستم دیده از موقعیت خود سوء استفاده کردم وبا ثروت اندوزی و زد وبندهای غیر قابل تصور اعتماد عمومی را از این دستگاه خدشه دار کردم و چشم درچشم این مردم و در محکمه عدالت حتی یک خطای خود را نپذیرفتم و به کارم و دوستانم افتخار کردم.
ماشه را من کشیدم وقتی دیدم اختلاس بخش مهمی از مملکت را فراگرفته و با خودم گفتم چرا من از محیط غبارآلود و فسادزایی که در اختیارم هست دزدی نکنم. نامم شد سلطان قیر و کره، سلطان کاغذ وقلم و ... سلطان پشت سلطان. ماشه را من کشیدم وقتی در صنعت خودرو اجازه ورود هیچ رقیب خارجی و ماشین با کیفیت و ارزان ندادم.ماشه را من کشیدم وقتی اخلاق در جامعه به زیر کشیده شد، فاصله های طبقاتی هر روز بیشتر شد و طبقه متوسط نیز مانند طبقه کارگر و فقیر جامعه محتاج نان شب شد و آنگاه من شیشه های ماشینم را بالاتر بردم و تنها به منافع خویش فکر می کردم و در این میان همسایه گرسنه ام نیز اگر جان می داد برایم فرقی نمی کرد.
ماشه را من کشیدم وقتی دیدم میزان ازدواج جوانان کشور به دلایل عمدتاً اقتصادی و نداشتن شغل و مسکن ۴۰ درصد کم شده است، دولت هایی از پیدا و پنهان، از انسان هایی بی تدبیر و ناتوان شکل دادم که به جای توسعه اشتغال پایدار و فرصت های سرمایه گذاری با تمام جهان، وام ازدواج را بالاتر بردند وآن را چاره کار دانستند.ماشه را من کشیدم وقتی که خردستیزانه کلام وگفتار خویش را شاخص و خط قرمز همه امورقرار دادم.باور بفرمائید جنایتی که به دنبال ماشه های من بود، دست کمی از ماشه ای نداشت که ترامپ جنایتکار کشیده است. ترامپ اگر غده ای سرطانی است. اگر مانند بسیاری از کشورها، تنها بخش کوچکی از پایداری تولید و توسعه در داخل به دست آمده بود و اخلاق انسانی در جامعه نهادینه شده بود، کارمان به ماشه ترامپ نمی رسید و این ماشه، لرزه بر پیکر نیمه جان این کشور نمی انداخت و ما در عطش فرا رسیدن انتخابات در آمریکا این قدر لحظه شماری نمی کردیم.
سجاد بهزادی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.