روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192569
1399/07/09

***

خیالت که دست به دست می شود
تازه می فهمم
بیدارم
و خواب در رگ و پی دستانم رسوخ کرده
مور مور می شود هستی ام
چادر شب
کنار نرفته هنوز
اما
سپیده ی یادتو در الست طلوعش
همچنان
بر سر ستارگان
می تازد
و غبار سوار رفته ات
بر قاب خیس چشمانم جا خوش می کند
شب یعنی
روشنی یادت
بر سیاهی و
خواب دستانم...

سحر فرهادپور

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.