روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
دو شعر از روح انگیزخان احمدی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192570
1399/07/09

دو شعر از روح انگیزخان احمدی

توباید تا ابد پیشم بمانی
چرا باید مرا از خود برانی
هزاران بار این را آزمودم
ندارد بی تو سودی زندگانی/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.