روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192575
1399/07/09

***

زنگ درِ مهربانیت را
به صدا درمی آورم امشب
تو نیستی
زیرِ در امّا
باریکه آبی از شیرِ کنارِ باغچه
چکه چکه می کند
برای پرندگان همهمه ی صبح
می روم فردا سپیده دم برگردم
تا که
اولین گنجشک نر باشم
که گلو
تر و تازه می کند
با طوق سیاه شب، بر گردن!

احمد فریدمند


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.