روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زائر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192576
1399/07/09

زائر

صحن بارانی حرم امروز
و صدای اذان آقاتی
آمده تا پناه او باشی
زائری عاشق و خراباتی

او برای شما گل آورده
حسن یوسف، محمدی، مریم
می‌سپارد به پنجره فولاد
هر چه درد است و غصه‌ها و غم

توی صحن حرم دلش وا شد
خنده آمد به روی لب ‍‌هایش
رفت از یاد و خاطر زائر
آرزو، حرف‌ها، طلب‌هایش

گوشه دنج یک رواق نشست
زیر لب ذکرهای پی در پی
سر به سمت ضریح برگرداند
گریه سر داد در گلوی نی

نی نوای حزین زائر بود
گم شده در صدای نقاره
از نیستان بریده بودندش
خسته و بی‌پناه و آواره

صحن بارانی حرم امشب
زائری در رواق جان داده
خادمی گفت در کنار او
یک نی و چند تا گل افتاده

اعظم سادات موسوی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.