روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192577
1399/07/09

***

راه می افتد
از چشمم
هر شب خوابی
در تخت خواب
راه می ریزد باد
پشت پلک‌های من
جهان تسخیر می شود
با بوی دانه های گیاهی که از دامان تو می ریزد
در اجاق کور جاده‌ها
رفتن
ماندن
و ایستاده دل دادن
به شکفتن
به ریزش بوته های یاس
در گاهواره ی ماه
رویای شبانه ی زنی ست
از قبیله ی جا مانده ی شب که
تا صبح
تسبیح گیسو می سپارد
به دست نسیم
و چشم به راه خوابی ست
که در خواب اتفاق می افتد
فردا
فردا
در نگاه خالی ماه
یک آه
آه
آه

لیلا محمودی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.